श्री. अनंत गीते

३२-रायगड
ए-५, ओम जोशी अपार्टमेंट, लल्लूभाई पार्क,
अंधेरी (प.), मुंबई – ४०००५८
दूरध्वनी – २६१९२६१९
भ्रमणध्वनी – ९८६८१८०३१९

श्री. प्रतापराव जाधव

५-बुलढाणा
मातोश्री, शिवाजीनगर,
ता. मेहेकर, जि. बुलढाणा.
भ्रमणध्वनी – ९४२३१४५१११

श्री. आनंदराव अडसूळ

७-अमरावती (अ.जा.)
१०१/१०२, ५ बी, कदमगिरी,
चक्रवती अशोक नगर, कल्पतरू गार्डन,
कांदिवली (पूर्व), मुंबई – ४००१०१.
दूरध्वनी – ०२२-२८८७१०४२
भ्रमणध्वनी – ९८२१०७२१९२

श्री. कृपाल तुमाने

९-रामटेक (अ.जा.)
प्लॉट नं. ७६, ओल्ड सुभेदार लेआऊट (विस्तारीत)
आदर्श मंगल कार्यालयजवळ,
नागपूर – २४
दूरध्वनी – ०२४५२-२७५३४६३
भ्रमणध्वनी – ९८२३२८८३२२

सौ. भावना गवळी

१४-यवतमाळ-वाशिम
समर्थ वाडी, विवेकानंद हायस्कूलजवळ,
यवतमाळ
भ्रमणध्वनी – ९८६८१८०२२२

श्री. संजय (बंडू) जाधव

१७-परभणी
गुरुकृपा, गंडाळेभवन समोर, काद्राबाद प्लॉट,
सरकारी दवाखान्याजवळ, परभणी – ४३१४०१
दूरध्वनी – ०२४५२-२३४८८८
भ्रमणध्वनी – ९४२२१७५५००

श्री. चंद्रकांत खैरे

१९-संभाजीनगर (औरंगाबाद)
खैरे निवास, वसंतभवनसमोर,
स्वातंत्र्यसैनिक भागुजी खैरे मार्ग,
मच्छली खडक, संभाजीनगर – ४३१००१
दूरध्वनी – ०२४०-२३३११२५/२३३१२२५
भ्रमणध्वनी – ९४२२२०२५२५

श्री. हेमंत गोडसे

२१-नाशिक
लक्ष्मी निवास, मु. संसरी,
पो. देवळाली कॅम्प,
जि. नाशिक
दूरध्वनी – ०२५३-२४९३२५४
भ्रमणध्वनी – ९८२२०९०७०७

डॉ. श्रीकांत शिंदे

२४-कल्याण
१०१, शिवशक्ती भवन, किसन नगर-२,
वागळे इस्टेट, ठाणे (पश्चिम)
दूरध्वनी – ०२२-२५८१३७५८
भ्रमणध्वनी – ९८६७११२८२०

श्री. राजन विचारे

२५-ठाणे
‘डी’ अल्मेडा अपार्टमेंट,
गोविंद बच्छाजी रोड,
चरई, ठाणे (पश्चिम)
दूरध्वनी – ०२२-२५४२४९९७
भ्रमणध्वनी – ९८२११९११११

श्री. गजानन कीर्तिकर

२७-मुंबई उत्तर-पश्चिम
२ स्नेहदीप, आरे मार्ग, गोरेगांव (पूर्व),
मुंबई – ४०००६३
दूरध्वनी – ०२२-२९२७०२६२/२९२७०३६२
भ्रमणध्वनी – ९८२१११४८७२

श्री. राहुल शेवाळे

३०-मुंबई दक्षिण-मध्य
शिवतीर्थ, १० बी/१२, न्यू मंडाळा,
बीएआरसी गेट क्र. ६ समोर,
सायन-ट्रॉम्बे रोड, मुंबई – ४०००४३
दूरध्वनी – २५५८२२४४
भ्रमणध्वनी – ९९३०६०५५११

श्री. अरविंद सावंत

३१-मुंबई दक्षिण
३/८७, मिथीबाई बिल्डिंग,
आचार्य दोंदे मार्ग, शिवडी,
मुंबई – ४०००१५
दूरध्वनी – ०२२-२५७०४४८८
भ्रमणध्वनी – ९८६९००४४८८

श्री. श्रीरंग बारणे

३३-मावळ
‘श्री’ बंगला, पद्मजी पेपर मिलजवळ,
धरेगाव, पुणे – ३३
भ्रमणध्वनी – ९८२२००४४९४

श्री. शिवाजीराव आढळराव-पाटील

३६-शिरूर
मु. पो. लांडेवाडी, ता. आंबेगाव,
जि. पुणे महाराष्ट्र
पिन कोड नं – ४१०५०३
दूरध्वनी – ०२१३३-२३५१०१
भ्रमणध्वनी – ९८२००२१३४४

श्री. सदाशिव लोखंडे

३८-शिर्डी (अ.जा.)
एफ १५ ए, माऊन्ट एव्हरेस्ट को. ऑप. हौ.सोसायटी,
ठक्कर बाप्पा कॉलनी रोड, चेंबूर,
मुंबई – ४०००७१
भ्रमणध्वनी – ९७२३६४०१२५

श्री. रवि गायकवाड

४०-धाराशीव (उस्मानाबाद)
‘मातृछाया निवास’, जुनी पेठ,
मु. आष्टा जहांगीर, पो. चिंचोली उमरगा,
ता. उमरगा, जि. धाराशिव,
पिन कोड – ४१३६०६
दूरध्वनी – ०२४७५-२५२७५५
भ्रमणध्वनी – ९६२३६४०१२५

श्री. विनायक राऊत

४६-रत्नागिरी-सिंधुदुर्ग
४०१, बी, सिल्व्हरकॉईन,
वाकोला पाईप लाईन,
सांताक्रुझ (पूर्व), मुंबई – ५५
दूरध्वनी – ०२२-२६६७२७५९/२६६८२७४२
भ्रमणध्वनी – ९८२०४००२१९