शिवसेनेचे माननीय महापौर

सौ. स्नेहल आंबेकर,
मुंबई महानगर पालिका
मो. : ९००४८३२०५९

श्री.  राजेंद्र देवळेकर
कल्याण – डोंबिवली महानगर पालिका
मो. : ९८२०२९९१९८

सौ. कला ओझा
संभाजीनगर महानगर पालिका
मो. ९७६५४९१४७५

श्री. संजय मोरे
ठाणे महानगर पालिका
मो. : ९८२०४२३४७०

शिवसेनेच्या माननीय जिल्हा परिषद अध्यक्षा

सौ. मिनाक्षीताई बोंढारे
जिल्हा परिषद हिंगोली
मो. ९९७०६९३९८९

सौ. आशाताई भुतेकर
जिल्हा परिषद जालना
मो. ९४२२२१५२४०

शिवसेना नगरपालिका नगराध्यक्ष

श्री. सुनिल चौधरी
नगराध्यक्ष
अंबरनाथ नगरपालिका
मो. ९३२२२८८९१९

श्री. उत्तम पिंपळे
नगराध्यक्ष
पालघर नगर पालिका
मो. ९२२५१४७३५६/०९७६४२३०१००

श्री. वामन म्हात्रे
नगराध्यक्ष
कुळगांव-बदलापुर नगरपरिषद
मो. ९३२४५३५८०८